چاپ مقالات کنفرانس در مجله : Civil Engineering and Architecture (SCOPUS indexed) |Q3

تاریخ ثبت: 1402/07/04

 به اطلاع پژوهشگران ارجمند میرساند نظر به پیگیر دبیرخانه کنفرانس بین المللی با مجامع علمی رسمی و معتبر بین المللی امکان چاپ مقالات کنفرانس در مجله ذیل فراهم شده است : 

 

Civil Engineering and Architecture (SCOPUS indexed) |Q3| ISSN 23321091, 23321121

SCOPUS:  https://www.scopus.com/sourceid/21100901948

 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100901948&tip=sid&clean=0

 متقاضیان می توانند درخواست خود را تحت عنوان چاپ مقاله در مجله .... به ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند.

یا در پیام رسان واتس آپ ارتباط برقرار نمایند : 09187217353

 حداکثر زمان برای پذیرش 15 روز و چاپ 1 ماه خواهد بود