نحوه ارسال مقاله ویژه مصاحبه دکترا و دیافت گواهی زودهنگام رایگان

 

ضمن آرزو سلامتی و قبولی طاعات و همچنین تبریک برای موفیقت شما در آزمون دکتر

جهت ارسال مقاله و دریافت گواهی زود هنگام رایگان برای مصاحبه دکتر مراحل ذیل را می بایست انجام دهید :

 

1-  ثبت نام در سایت از طریق لینک ثبت نام کاربران در سایت  و ساخت پنل کاربری

2-  تهیه مقاله در فرمت نگارش مقالات ( موجود در سایت)

3-  ورود به پنل کاربری و ارسال فایل ورد مقاله از طریق قسمت ارسال مقالات

4-  اعلام نتیجه مقاله شما توسط داوران و پذیرش نهایی یا عدم پذیرش در قسمت وضعیت مقاله

5-  در صورت پذیرش مقاله : پرداخت هزینه از قسمت پرداخت در پنل کاربری

6-  ارسال ایمیل درخواست گواهی زود هنگام رایگان

7-  ارسال توسط دبیرخانه به ایمیل نویسنده مسئول

8-  پایان مراحل

 

 

تمامی مراحل از ارسال مقاله شامل 3 روز جهت داوری زود هنگام 2 روز ارسال گواهی